İki hastamıza Endoskopik yöntem ile izsiz tiroidektomi (guatr ameliyatı) yaptık.

You are here: