D1. Müslümanoğlu, M., S., Yol, C., Arıcı, Y., Bozfakioğlu, A., İğci, ve V. Özmen, “Safrada Karsinoembriyonik Antijen Ölçümüyle Kolorektal Karaciğer Metastazlarının Erken Tanısı”, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 2, 125-127, 1994.

D2. Güloğlu, R., C., Arıcı, B., Tabak, T., Karataş, ve C. Ertekin, “Non-Travmatik Kolon Perforasyonları,” Kolon Rektum Hast Derg, 5, 148-151 (1995).

D3. Ertekin, C., M., Çağlıkülekçi, K.,  Günay, ve C. Arıcı, “Yanıklı Hastalarda Antibiyotik Tedavisi,” Dirim, 10, 7-10,1995. 

D4. Arıcı, C., M., Çağlıkülekçi, C., Ertekin, B., Tabak, ve S. Belgerden, “Appendiks Mukoseli,” Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 4, 47-48, 1996.

D5. Güloğlu, R., C., Ertekin, A., Kocataş, O., Asoğlu, H., Alış, C., Arıcı, ve Ö. Türel, “ Ürolojik Yaralanmalar,” Ulusal Travma Dergisi, 2, 43-46,1996.

D6, Eülay, K,, K,, Tavilmğlu, C., Arıcı, C., Ertekin, ve Ö. Türel, “ Duodenal Ülser Perforasyonlarının Laparoskopik Onarımı,” Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 4, 89-92, 1996.

D7. Avtan, L., H., Hazar, C., Arıcı, S., Tuzlalı, ve C. Avcı, “ Eksperimental Yara İyileşmesinde Eksojen Kaynaklı Kollogenin İnvivo Etkisinin Çift Kör Kontrollü Araştırılması,” Ulusal Cerrahi Dergisi, 12, 175-180, 1996.

D8. Güloğlu, R., C., Arıcı, A., Kocataş, O., Asoğlu, H., Alış, ve Ö. Türel, “ Diafragma Yaralanmaları,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 10, 168-171, 1996.

D9. Güloğlu, R., C., Arıcı, A., Kocataş, O., Asoğlu, A., Şahin, C., Ertekin, ve M. Kurtoğlu,    “ Penetran Boyun Yaralanmalarına Yaklaşım,” Kulak Burun Boğaz Dergisi, 3, 656-660, 1996.

D10.Başaran, A.K., C., Arıcı, ve O. Erdoğan, “Splenektomi Sonrası Masif Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması,” Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 5, 80-82, 1997.

D11. Güloğlu, R., M., Mihmanlı, C., Arıcı, S., Yol, S., Yamaner, ve C. Ertekin, “ Safra Taşlarının Karın İçi Yapışıklık Gelişimine  Katkısı Var mıdır?,” Ulusal Cerrahi Dergisi, 13, 173-177, 1997. 

D12. Avtan, L., C., Avcı, C., Arıcı, ve E. Berber, “Videolaparoscopic Truncal Vagotomy: Technique and Prelaminary Results,” Med Bull.İstanbul, 31, 30-36, 1998.

D13. Erdoğan, O., C., Arıcı, T.,  Çolak, S., Yıldız, M., Öğüş, ve  M.Akaydın, “ Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler,” Ulusal Travma Dergisi, 5, 184-188 ,  1999.

D14. Arıcı, C., T., Çolak, O., Erdoğan, M., Öğüş, A., Demirbaş, ve  K. Emek, “ Akut Süpüratif Kolanjit:Tanı ve Tedavi Yöntemleri,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 13, 169-172, 1999.

D15. Erdoğan, O., C., Arıcı, ve T. Çolak, “ Appendiks Duplikasyonu:Olgu Sunumu,” Ulusal Travma Dergisi, 6, 66-67,  2000. 

D16. Öğünç, G., C., Arıcı, ve M. Akaydın, “Laparoskopik Fıtık Onarımı Hastaların İşlerine Erken Dönmelerini Sağlıyor mu?,” Endoskopik  Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi,7, 157-161, 2000.

D17. Öğünç, G., ve C. Arıcı, “Case Report:Laparoscopic Diverting Colostomy for Recurrens Rectovaginal Fistula,” Med Bull.İstanbul, 33, 81-82, 2000.

D18. Yılmaz, L., C., Arıcı, A., Boz, ve N.Oygür, “ Uzamış Pnömoperitoneumun Böbrek Fonksiyonlarına Etkileri,” Endoskopik  Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 8, 24-27, 2001.

D19. Öğünç, G., C., Arıcı, ve M. Akaydın, “ Laparoskopik Fıtık Onarımında Maliyet Düşürülebilir mi?,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 41-43, 2001.

D20. Gürer, S., C., Arıcı, ve B. Karslı, “Kasık Fıtıklarında Kugel Hernia Patch ile Preperitoneal Onarım: Laparoskopik Fıtık Onarımına Alternatif Yeni Bir Teknik,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 108-112, 2001.

D21. Arıcı, C., T., Çolak, O., Erdoğan, L., Döşemeci, M., Öğüş, ve G. Öğünç, “ Nekrotizan Pankreatit’in Cerrahi Tedavisinde Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler,” Ulusal Travma Dergisi, 7, 104-109,  2001.

D22. Yıldız, S., C., Arıcı, O., Erdoğan, E., Peştereli, T., Gelen, A., Demirbaş, ve K. Emek, “Parsiyel Hepatektomi Yapılan Ratlarda Enteral ve Parenteral Beslenmenin Farklı Formlarının Karaciğer Fonksiyonu ve Rejenerasyonu Üzerine Etkisi,” Ulusal Cerrahi Dergisi, 17, 75-81, 2001. 

D23. Arıcı, C., O., Erdoğan, A., Arslan, T., Çolak, M., Melikoğlu, ve T. Karpuzoğlu, “Çocuklarda ve Adölesan Yaş Grubu Hastalarda Nodüler Guatr ve Tiroid Karsinomu,” Ulusal Cerrahi Dergisi, 17, 357-361, 2001. 

D24. Arıcı, C., O., Erdoğan, A.K., Başaran, U.K., Senturk, ve A. Demirbaş, “Tavşan Böbrek Ototransplantasyonu Modelinde Organ Sogutma Derecesinin Reperfüzyon Hasarına Etkisi”, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 4, 177-182, 2001.

D25. Arıcı, C., A., Dinçkan, O., Erdoğan, H., Bozan, ve T. Çolak, “Peptik Ülser Perforasyonu: Ameliyat Mortalitesine Etki Eden Risk Faktörleri Analizi.” Ulusal Travma Dergisi, 8:142-146, 2002.

D26. Kayacan, N., G., Arıcı, B., Karslı., C., Arıcı, G., Zorlu, M., Erman, “Laparoskopik Cerrahi Girişimler Sonrasında Gelişen Ağrının Kontrolünde İntraperitoneal Tenoksikam ve Tramadol’ün Etkinliği” . Endoskopik  Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9 (2), 77-80, 2002.

D27. Colak, T., O., Erdoğan, K., Altun, C., Arıcı, A., Gürkan, M., Akaydın, “Modifiye Radikal Mastektomi Türlerinin Sonuçlar ve Komplikasyonlara Etkileri”. Meme Hastalıkları Dergisi, 9(2), 17-21, 2002.

D28. Colak, T., O., Erdoğan, Ö., Yerebakan,  C., Arıcı, A., Gürkan, “Symmetrical Peripheral Gangrene and Dopamine”. Ulusal Travma Dergisi, 9 (3): 222-224,  2003.

D29. Çakır., M., B., Kılıçarsalan, E.İ., Gürer, C., Arıcı, H., Altunbaş, R., Sarı, G., Karpuzoğlu, Ü., Karayalçın, “Concurrent Metastatic Paraganglioma and Follicular Thyroid Carcinoma”. Turiiqh Jmupnal of Endoarinmlogy and Metabolism, 1: 49-52, 2003.

D30.  Arıcı C., B., Mayır, H., Altunbaş, A., Boz, R., Sarı, B., Karayalçın, M.K., Balcı, Ü., Karayalçın. Primer Hiperparatiroidizmde Lokalizasyon Yöntemleri ve Tedavi. Endokrinolojide Diyalog,; 4: 225-30, 2005.

D31.  Arıcı G., N., Kayacan, N., Hadimioğlu, B., Karslı, C., Arıcı, M., Erman. Tiroid Operasyonlarında Düşük Doz Remifentanil ile Fentanilin Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Endokrinolojide Diyalog,; 5: 69-74, 2005.

D32. Arıcı C.,  B.,Mayır,  Mesci A. Primer Hiperparatiroidizm. Dirim Dergisi, 81: 249-253, 2006.

D33. Arıcı C, B., Mayır, H., Altunbaş, M.K., Balcı, Ü., Karayalçın, “Paratiroid Kanseri”.  Endokrinolojide Diyalog, 1: 44-47, 2006.

D34. Arıcı C.,  E., Pestereli, H., Altunbaş, A., Mesci, Ü., Karayalçın, T., Karpuzoğlu. Anaplastic Thyroid Cancer Presenting with Thyrotoxicosis and Hyperactive Thyroid Nodules: Case Report and Literature Review. Endokrinolojide Diyalog,; 2: 69-74, 2005.

D35. Akın., M, A., Mesci, C., Arıcı, D., Dinçer, K., Emek, “Postoperatif Cilt İnplantasyonu İle Seyreden Karaciğer Kistadenokarsinomu: Olgu Sunumu”. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 12(4): 151-54, 2006.

D36.  A., Mesci, A., Dinçkan, T., Çolak, H., Altunbaş, M.K., Balcı, Arıcı C.  “Laparoskopik Adrenalektomi; Genel Cerrahi Kliniğindeki İlk Deneyimler”.  Endokrinolojide Diyalog, 3: 137-38, 2008.