1. Arici, C and O.H. Clark., “Thyroiditis”, Current Surgical Therapy, ed. J.L. Cameron, 657-662, Mosby, Missouri,2001.
2. Mesci, A and C. Arici . “Paralitik İleus”,  Acil Cerrahi Kaynak Kitabı., ed. C. Ertekin. (Basımda)
3. Mesci, A and C. Arici. “Travma Kinematiği”,  Travma Resüsitasyon Kursu Kitabı, ed’s. K. Taviloğlu, C. Ertakin, R. Güloğlu, 233-237, Logos Yayıncılık, İstanbul, 2006.
4. Arici, C  and A. Mesci. Technologies used during thyroid surgery. “Tiroit”, ed. Adnan İsgor, 888-896, Nobel Tıp Kitapları, 2013